Ehandel

Ehandel.se

Läsarundersökning januari 2021

Omsättning

 • 23,4 % >500 MSEK
 • 21,4% 20-100 MSEK
 • 19,5% 5-20 MSEK
 • 22,1% 0-5 MSEK

Roll i företaget

 • VD 25,3%
 • Mellanchef 18,8%
 • Ägare/delägare 17,5%
 • Anställd 30,5%

Övrigt

 • Över 30% besöker Ehandel varje dag och 40% besöker Ehandel varje vecka
 • Över 60% styr över inköp
 • Över 55% driver/arbetar på ett bolag som är primär e-handel
 • Över 25% driver/arbetar på ett bolag med fysisk butik & e-handel
Gender distribution

Women
46%
Men
54%